Tijdlijn 2014-2012

De geschiedenis van het koor – ingedeeld per jaar

2014

CD-opname Liturgie van Tsjesnokov

In 2014 ging een grote wens van Emilia in vervulling: het zingen van een complete liturgie. 10 nummers, van het Wjeliekaja Jekteenieja (Groot smeekgebed) tot en met het Zakloetsjenieje (Afsluiting). Emilia had de ‘liturgie voor een klein gemengd koor’ van Pavel Tsjesnokvov uitgekozen, 44 bladzijden prachtige muziek.

Dit project kwam na 4 jaar studeren tot volwassenheid. Eerst een proefconcert in ‘eigen’ huis (Adventkerk) en in mei een CD-opname. Daarbij mochten we gebruik maken van de schitterende akkoestiek van de H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme.

 

Andere gebeurtenissen in 2014
Kerstnachtdienst in Vlissingen

24 december droeg ons koor bij aan de invulling van de kerstnachtdienst in de St. Jacobskerk te Vlissingen.

Overige optredens

31 januari
Liturgische viering te ’s Heerenhoek, Willibrorduskerk

22 februari
Medewerking aan Benefietconcert Vlissingen steunt Ambon, Sint Jacobskerk

10 april
Proefconcert Liturgie te West-Souburg, Adventkerk

8 juni
Liturgische viering te Zoutelande, Toeristenkerk

10 juli
Concert te Renesse, Jacobuskerk

13 september
Concert op open Monumentendag te Vlissingen, R.K. kerk

28 september
Liturgische viering te Kwadendamme, H. Bonifaciuskerk

9 november
Concert door kleinkoor te Goes, kerk ‘De Hoogte’ m.m.v. Vrouwenkoor Cadans

13 december
Concert te Vlissingen, Sint Jacobskerk
m.m.v. Zeeuws Studentenorkest

21 december
Concert te Middelburg, Hof ter Veste

2013

Optredens tijdens Sail De Ruyter

Een vol en veelzijdig jaar.

2013 was een vol en veelzijdig jaar, waarbij hèt hoogtepunt onze deelname aan Sail De Ruyter was.
Maar er waren meer mooie en goede concerten. Het concertjaar begon in Briele, waar we samen met Dagorkest Voorne-Putten optraden, en eindigde in de Sint Jacobskerk, met een live-CD opname.

Dit jaar kregen we ook de nieuwe ervaring van buiten-optredens. Normaal zingen we in kerken en die zingen we graag vol – hoe groot die ook is. Om ons repertoire ten volle tot zijn recht te laten komen is akoestiek nodig. Bij buitenoptredens is die afwezig; toch namen we de uitdaging aan. Bij Middelburg Vólkoren verzorgden we als één van de 4 Zeeuwse topkoren op vrijdagavond het openingsconcert op het abdijplein. Koud en winderig, maar toch veel belangstelling.

Andere gebeurtenissen in 2013
Vólkoren openingsconcert

Vrijdag 31 mei zongen we bij het openingsconcert op het Abdijplein in Middelburg.

Overige optredens

20 januari
Concert Brielle Catharijnekerk i.s.m. Dagorkest Voorne-Putten

10 maart
Liturgische viering Vlissingen OLV-kerk

7 april
Liturgische viering Nw.en St.Joosland Eben Haëzerkerk

21 juni
Concert Vlissingen Sint Jacobskerk i.s.m. Dagorkest Voorne-Putten

14 september
Concert Vlissingen Lutherse kerk (Half koor)

5 oktober
Concert St. Laurens Dorpskerk (Half koor)

3 november
Concert Goes kerk ‘De Hoogte’ (kleinkoor)

14 december
Concert met CD opname, Vlissingen Sint Jacobskerk

Truus Moens Erelid

Dit jaar benoemde het koor haar eerste erelid.

Meer lezen…

2012

Russisch Festival Vlissingen

Veruit de grootste gebeurtenis in 2012 was het Russisch festival Vlissingen.
9 optredende groepen, 7 locaties, catering voor alle 350 deelnemers en ’s avonds een groots slotconcert. Daarmee vierden we op 23 juni 2012 ons 15-jarig jubileum. 

’s Middags waren er op diverse locaties inloopconcerten, zowel binnen als buiten. ’s Avonds was iedereen welkom in de feeëriek ingerichte Sint Jacobskerk aan de Oude Markt. Het bleek een gouden greep. Het concert was uitverkocht; velen genoten later van de daar gemaakte DVD.

Het idee
Het idee voor het festival werd geboren tijdens een bestuursvergadering najaar 2010. De vraag was hoe we ons 15-jarig bestaan als koor vorm konden geven. Enkele koorleden hadden in den lande deelgenomen aan korenfestivals. Dat ontlokte in het bestuur de gedachte: “Laten we dat ook eens doen”.
Al snel werd een werkgroep geformeerd bestaande uit Jannie Bom, Ruud Louwes en Leo Speckens. Ze startten met een brainstorm om allerlei ideeën boven tafel te krijgen.

Doelstelling
Uitgangspunt voor deze feestelijke dag was om als jarige vereniging iets tastbaars neer te zetten voor onszelf, de Russische muziek en voor de gemeente Vlissingen. Zo kwamen we o.a. op het idee om kinderactiviteiten te ontplooien en in Zeeland wonende Russen en Russinnen bij het festival te betrekken.

Voorbereiding
De uitvoering van al deze ideeën gaf veel werk. Heel veel werk. Daarom werd koorlid Jan-Pieter Roseboom aan het comité toegevoegd. Locaties, subsidies, vergunningen, beeld en geluid, catering, website, promotie, gastvrouwen (m/v), schema’s, aankleding kerk… en deze opsomming bevat nog niet de helft van alle te regelen zaken.

De dag zelf
We boften. Het was goed weer. Stralend weer. Vlissingen gonsde, publiek en koorgroepen genoten, de organisatie bleek op en top in orde.

Reacties
Na afloop werden we overweldigd door het grote aantal positieve reacties. Pas toen realiseerden we ons dat we een droom hadden waargemaakt. Een droom die nog veel mooier en veel kleuriger is geworden dan we vooraf hadden bedacht. Een droom die alleen werkelijkheid werd doordat zovelen er – veelal belangeloos – aan hebben bijgedragen.

 

Andere gebeurtenissen in 2012
Dirigent krijgt koninklijke onderscheiding

Op 18 februari werd onze dirigent Emilia Tabachnik-Li benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in de Grote of Maria Magdalenakerk van Goes, tijdens het jubileumconcert van vrouwenkoor Cadans.
Naar Persbericht

Overige optredens

18 februari
Medewerking aan jubileumconcert vrouwenkoor Cadans, Goes, Grote kerk

13 april
Concert te Haamstede, Strandkerk

27 mei
Liturgische viering in de Toeristenkerk te Zoutelande (half koor)

2 juni
Medewerking aan Middelburg Volkoren, Nieuwe Kerk

8 december
Concert te Vlissingen, Sint Jacobskerk, m.m.v. Brugs Vocaal Ensemble

20 december
Concert bij Mission to Seafarers, Vlissingen-Oost (half koor)