Het koor

ONTMOETING

Srétenieje heet ons koor. In de Orthodoxe kerk is dat de naam van een feest. Men herdenkt de ontmoeting in de tempel van baby Jezus met Simeon en Anna. Deze naam geeft de kern van ons koor perfect weer: een ontmoeting tussen westerse mensen en Orthodox liturgische muziek. Tussen Russische dirigenten en Zeeuwse zangers, tussen de ziel van Oost- en West-Europa. En tussen koor en publiek, waar ook ter wereld.

ONTSTAAN

Zonder onze eerste dirigente, Emilia Tabatchnik-Li, zou dit koor niet bestaan. Zij nam in 1996 het initiatief om een koor samen te stellen dat haar geliefde liederen uit de Orthodoxe Liturgie zou kunnen zingen. Na een oproep in de krant verschenen zo’n in de R.K. kerk te West-Souburg zo’n 70 zangers die dit initiatief wilden steunen. Met veel enthousiasme werd daarom het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje opgericht.

ONTWIKKELING

Ruim 25 jaar lang bleef Emilia muzikaal leider van het koor. Het repertoire breidde zich uit tot 125 nummers, er waren zo’n 300 optredens, plus koorreizen naar o.a. Rusland, Oekraïne en Georgië.

En toen kwam Corona. En daarna de Oorlog in Oekraïne. Tijd om de bakens te verzetten.

In januari 2023 werd het roer omgegooid. Met een nieuwe naam: Slavisch Koor Srétenieje. Onze eerste en 2e dirigent wisselden van plaats: Elena Berdnikova werd muzikaal leider. Er kwam ook nieuw repertoire, want de Russisch patriottische zang werd in de ban gedaan. Ook vonden we een nieuwe oefenlocatie, MFA Onderdak in Biggekerke. Tenslotte trad een nieuw bestuur aan, met de instelling we gaan ervoor!

SAMENSTELLING

Al deze vernieuwingen brachten ons ook nieuwe leden. Het koor telt ruim 40 zangers. Zo’n 60% daarvan is vrouw en 40% man. Een ideale verhouding om tot een mooie koorklank te komen.

De leden komen van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Schouwen-Duiveland. De muziek trekt zo sterk dat de wekelijkse reis dit niet in de weg staat.

REPERTOIRE

Het koor zingt vooral 4- tot 8-stemmige werken die de Orthodoxe eredienst als oorsprong hebben. Componisten als Rachmaninov, Tsjajkovski en Tsjesnokov zijn daarbij hofleveranciers.

Het koor zingt ook vrolijke en melancholieke volksmuziek uit Slavisch Europa. Denk aan Oekraïne, Georgië, Letland en andere staten in die regio. En dat alles in de oorspronkelijke talen.
In tijd gezien is het repertoire erg breed, van vroeg-middel-eeuwse volksliedjes tot liturgische muziek van 20steeeuwse componisten.
Meer weten? Bekijk de partituurlijst.

SOLISTEN

Een aantal werken die we uitvoeren bestaan uit solozang met koorbegeleiding. Deze partijen worden alle door koorleden-solisten uitgevoerd.

DE ZIEL VAN DE MUZIEK

Er is een oud verhaal, waarin de Russische vorst Vladimir (10e eeuw) zijn gezanten uitzendt naar verschillende windstreken, op zoek naar het ware geloof. Bij terugkeer vertellen de gezanten dat het gezang in de kerk van Byzantium zo’n overweldigende indruk maakte dat “zij niet wisten of zij zich op aarde of in de hemel bevonden, want nergens op aarde hadden ze zo’n schouwspel en zo’n schoonheid gezien

Het is de uit deze traditie voortgekomen muziek die het koor bezielt. Het is deze muziek, die koor en dirigenten op zo’n manier willen uitvoeren, dat toehoorders niet meer weten of zij zich op aarde of in de hemel bevinden.

Het feest Srétenieje
Nieuwe Kerk Zierikzee, 7 maart 2015