Het koor

ONTMOETING

Srétenieje heet ons koor. Dat is het Russische woord voor ontmoeting. En deze naam geeft de kern van ons koor perfect weer: een ontmoeting tussen Zeeuwse mensen en Russische muziek, tussen Russische dirigenten en Zeeuwse zangers, tussen Zeeuwse zangers en Russische koorleden, tussen koor en publiek, waar ook ter wereld.

ONTSTAAN

Zonder onze eerste dirigente, Emilia Tabatchnik-Li, zou er geen Zeeuws Byzantijns koor bestaan.
Zij nam in 1996 het initiatief om een koor op te richten dat de door haar zo geliefde Russische liturgische muziek zou kunnen zingen. Na een simpele oproep in een regionaal dagblad verschenen er op de eerste repetitieavond 70 zangers die dit initiatief wilden steunen.

SAMENSTELLING

Het koor telt ruim 40 zangers. Zo’n 60% daarvan is vrouw en 40% man. Een ideale verhouding om tot een mooie koorklank te komen.

Bijna 2/3 van de leden heeft Zeeuwse roots. De anderen – waaronder enkele Russinnen – zijn ooit in Zeeland neergestreken. In allen zit een stukje Russische ziel verscholen, want zo kunnen we deze muziek tot leven brengen.

REPERTOIRE

Het koor zingt vooral 4- tot 8-stemmige werken van Russische componisten. Daarbij zijn Rachmaninov, Tsjajkovski en Tsjesnokov hofleveranciers. De Liturgie Op. 42 van Tsjesnokov beheerst het koor in zijn geheel.

Daarnaast zingen we ook vrolijke en melancholieke volksmuziek uit Rusland, Oekraïne en omliggende staten. Het repertoire is in tijd gezien erg breed, van vroeg¬middel¬eeuwse volksliedjes tot liturgische muziek van 20steeeuwse componisten.
Meer weten? Bekijk de partituurlijst.

SOLISTEN

Een aantal werken die we uitvoeren bestaan uit solozang met koorbegeleiding. Deze partijen worden alle door koorleden-solisten uitgevoerd.

DE ZIEL VAN DE MUZIEK

Er is een oud verhaal, waarin de Russische vorst Vladimir (10e eeuw) zijn gezanten uitzendt naar verschillende windstreken, op zoek naar het ware geloof. Bij terugkeer vertellen de gezanten dat het gezang in de kerk van Byzantium zo’n overweldigende indruk maakte dat “zij niet wisten of zij zich op aarde of in de hemel bevonden, want nergens op aarde hadden ze zo’n schouwspel en zo’n schoonheid gezien

Het is de uit deze traditie voortgekomen muziek die het koor bezielt. Het is deze muziek, die koor en dirigenten op zo’n manier willen uitvoeren, dat toehoorders niet meer weten of zij zich op aarde of in de hemel bevinden.

Nieuwe Kerk Zierikzee, 7 maart 2015