Zelfstudie

Zelfstudie is onontbeerlijk. Dit geldt zowel voor nieuwe leden als voor routiniers.
Daarbij verschaft het koor de volgende hulpmiddelen:

  • Partituren (dus: muziek van alle partijen) met fonetisch geschreven tekst.
  • MP3 opnamen met melodie van de eigen partij (desgewenst ook op CD verkrijgbaar).
  • Een aantal MP3 opnamen met uitspraak (door een ‘native speaker) van de liederen.

Een half tot 1 uur zelfstudie per week is gewenst.