Doneer

vermast-fotografie-euromuntenAlle steun is zeer welkom!

U kunt het koor ondersteunen met een gift door deze over te maken naar rekeningnummer NL15 RABO 0389 3083 15 ten name van ‘Slavisch Koor Srétenieje’.

Natuurlijk kunt u ook blijvend een bijdrage leveren door Vriend van het koor te worden.