Vorige week kregen we bericht dat op 4 september j.l. ons koorlid Jos Gabriëlse was overleden.
Jos was nog maar vrij kort (een jaar) lid van ons koor, maar had daarin een goede plaats verworven. Met veel inzet oefende hij het repertoire, zodat hij al na enkele maanden mee kon zingen tijdens concerten. Jos had duidelijk de intentie om het tweede jaar van zijn lidmaatschap ook mee te helpen bij organisatorische taken. Helaas is hij ons ontvallen.
We zullen ons Jos blijven herinneren als een enthousiaste zanger.