Dat was een blij weerzien, j.l. donderdag 27 januari!
Voor de eerste repetitie sinds november hadden zich ruim 20 koorleden aangemeld. Keurig op 1,5 meter afstand, in een goed geventileerde ruimte, met een CO2-meter als bewaking van de frisse lucht, zongen we bekend repertoire door. Iedereen was opgetogen; ook de dirigent kon haar geluk niet op.

We moeten er hard tegenaan, want zondag 6 maart al willen we in Kwadendamme medewerking verlenen aan een kerkdienst.
U hoort daar binnenkort meer over.