BESTUURSVOORSTEL BENOEMING ERELID

Het bestuur stelt voor Truus Moens-Baurdoux te benoemen tot Erelid van het Zeeuws Byzantijns Koor op basis van artikel 8.1 van het Huishoudelijk Reglement. Truus Moens heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de concertorganisatie te willen beëindigen. Het laatste concert waaraan zij haar organisatorische bijdrage zal verlenen is het concert op 21 juni 2013 met het Dagorkest Voorne Putten Rozenburg in de Sint Jacobskerk.

Werkzaamheden Truus Op 11 maart 1998 is Truus toegetreden tot het bestuur. De specifieke taken waren PR, ontvangst nieuwe leden en vertegenwoordiging in de muziekcommissie. Binnen een jaar vielen ook de Nieuwsbrief en de concertorganisatie onder haar verantwoordelijkheid. De concertorganisatie bouwde zij op zodat dit een belangrijk en zeer betrouwbaar deel ging vormen van de totale organisatie en het functioneren van Srétenje. De vele werkzaamheden heeft Truus als bestuurslid uitgevoerd tot aan de ALV op 10 februari 2005. Daarna is zij steeds in samenwerking met een bestuurslid medeverantwoordelijk voor de concertorganisatie, tot juni 2013.

Concertorganisatie en PR De concertorganisatie is een belangrijk onderdeel van Srétenje. Opmerkelijk is het grote aantal concerten dat het koor zelf organiseert, evenals de omvang ervan, waaronder ook vele concerten buiten Walcheren. Prachtige voorbeelden van unieke concerten zijn:

• de concerttrilogie in 1999: Middelburg, Kloetinge en Aardenburg; • de jubileumconcerten in 2002, 2006/2007, 2009),
• deelname aan het festival Slava Cultura (2002); • de concerten met Nelly Li en Sergey Maltsev (2002,
• de uitwisseling met Korale (2003, 2005), Zanglust Geleen (2005 en 2006),
• de concertreizen naar Groningen/Duitsland (2005; 2007),
• uitwisselingen met Russische en Oekraïnse koren: Dzvinochok Kiev, Capella Minsk (2004), (Russisch Kamerkoor Credo Sint-Petersburg (2004), Studentenkoor Lyceum voor de Kunst Sint-Petersburg (2006), Optima Pustyn Sint-Petersburg (2006),
• en vele gevarieerde advents- en kerstconcerten in de Sint Jacobskerk;

Bij de concertorganisatie hoorde de PR. Bij elkaar zijn er vele, vele artikelen geplaatst over Srétenje, eenkolomsberichten tot ‘vijfkolommers’ met fraaie foto’s. Dat vroeg extra zorg rondom de concertorganisatie, publiciteit gaat niet automatisch goed.
Kenmerkend zijn de grote toewijding en zorg die Truus besteedde aan de concertorganisatie. Daarnaast durfde zij ook nieuwe wegen in te slaan, zoals met Slava Cultura en met een groot opgezet concert met Capella Minsk. Daarmee werd het ‘leven van Srétenje’ extra boeiend, gevarieerd en naar een hoog niveau getild. Truus vulde haar taak bij het overleg en de samenwerking met andere koren en kerken die we bezochten op zo’n manier in, dat het, bij de eerste echte kennismaking bij de concerten in den lande, altijd leek alsof ze elkaar al jaren kenden. Zoals iedere gerespecteerde organisator zegt, het kan altijd nog beter, ik had dit of dat … Inbreng bestuur

Belangrijk was de inbreng van Truus in het bestuur. Een heel nuchtere kijk, de zorg voor anderen, onder wie Emilia, en het optimisme om door te gaan dat van grote betekenis was tijdens de moeilijke momenten in het bestuurlijk leven van Srétenieje. Gelukkig heeft Truus Moens als concertorganisator en bestuurslid aan de vele inspanningen enorm veel plezier beleefd. Daarnaast verzorgde Truus de ontvangst van nieuwe koorleden. Ze was hartelijk en zorgde ervoor dat ieder zich snel thuis ging voelen. De eerste jaren coördineerde Truus de Nieuwsbrief, samen met de opstellers. Erelidmaatschap Tot op heden is het er niet van gekomen over te gaan tot benoeming van een erelid. Er zijn nog vele andere koorleden in actieve dienst met een memorabele staat van dienst. Het bestuur is ervan overtuigd dat bij gelegenheid van het beëindigen van de werkzaamheden en het gastlidmaatschap, het moment is aangebroken over te gaan tot het benoemen van Truus Moens tot Erelid als dank en uiting van grote waardering voor haar inzet voor Srétenieje.

Bovenstaand voorstel is tijdens de ALV van 6 maart 2013 met algemene stemmen aanvaard.  Daadwerkelijke uitreiking van de versierselen heeft plaatsgevonden op de vocale avond op 27 juni 2013.