Het was in meer dan één opzicht een bijzonder concert, op 9 december in de Middelburgse koorkerk.De koster vertelde na afloop dat hij (behoudens Middelburg Volkoren) nooit zo’n druk bezocht koorconcert had meegemaakt. Wat het ook speciaal maakte was de ontmoeting van 2 koren met heel verschillende stijl. De overeenkomst was dat beide koren voor mooie muzikale momenten zorgden. Bij gastkoor ‘Te Quiero’ waren – naast de vaste pianist – soms ook 2 violisten te horen. Bij de grand finale vertolkten 90 stemmen op én rond het podium gezamenlijk het Oekraïnse kerstlied: Christos Rodvista (Christus is geboren). Na afloop klonken complimenten, waarbij met verwondering het aantal en de kwaliteit van de solisten van Srétenieje werd besproken.
De laatste bijzonderheid was een logistieke: ook in de andere kerk van het abdijcomplex (de Nieuwe kerk) vond een groot concert plaats. Daardoor moest er rond sanitair en catering geïmproviseerd worden. Daardoor liep de pauze uit…  de slotakkoorden klonken pas na half elf.