Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 februari droeg Ruud Louwes de voorzittershamer over aan Erna Petiet.
Nu wisselde het voorzitterschap wel vaker, maar de meeste leden kunnen zich een bestuur zonder Ruud niet voorstellen. Dat gaat nu toch gebeuren. In 1999 was Ruud er al, en sindsdien heeft hij zich ononderbroken voor het koor ingezet. Marijke de Heer, het tweede langzittende bestuurslid waar we afscheid van namen was deze avond helaas verhinderd.
Ruud en Marijke, bedankt voor ruim 40 jaar bestuursinzet!