Buiten scheen de zon volop en genoten velen van het ringrijden met sjeesjes. Binnen, in de kerk, werd het ook steeds drukker naarmate het uur van ons optreden naderde. Het publiek genoot van ons – en wij genoten van de mooie akoestiek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zeker voor ons als a capella-koor is zingen in zo’n ruimte een feestje. Officieel was het een inloopconcert, maar het merendeel van de luisteraars zocht een stoel op en bleef tot het einde geboeid luisteren. Fijn, zo’n dankbaar publiek. Dit concert zullen we niet snel vergeten – we komen zeker nog eens terug.