Laten we eerlijk zijn, dit jaar was het zingen in de complexe akoestiek van de Nieuwe Kerk een opgave.
De organisatie van Middelburg Vòlkoren meldde ons vooraf dat (wegens het hemelvaartsweekend) het festival een kleinere maat had dan normaal. En die kleinere maat gold ook voor ons koor. Van de 52 leden waren er slechts 31 present. Zelf vonden we onze prestatie matig, we waren dan ook blij verrast met de vele positieve geluiden uit het publiek. Het zingen in de Hofpleinkerk, in het laatste half uur van het middagprogramma, was daarna een verademing. Zo sloten we onze elfde deelname aan dit festival toch nog positief af.