In een uitverkochte ‘Kleine Kerk’ was zaterdag 22 december iets moois te beleven. Het koor Srétenieje pakte breed uit met een uiterst gevarieerd programma. Naast het volledige koor zongen koorleden in samenstelling van een vrouwen-octet (Ievoushka), een mannenkwartet (Droezjba) en een kleinkoor.
De imponerende koorklank werd afgewisseld met door het koor ondersteunde werken met solist. In de kerst- en andere liturgische liederen klonk veel blijdschap door (verheugt u, ere zij God). De slavische liederen daarna waren een afwisseling van vrolijkheid en melancholie.

Muzikaal was niet alles perfect maar, gezien de staande ovatie na het slotlied, wist het koor goed sfeer te maken.
De graag gegeven toegift was een loflied in cresendo “Verheug je, rechtvaardige, in de Heer”.