Omdat de Oekraïens-Russische regio de geboorteplek is van ons koorrepertoire voelen we ons sterk betrokken bij de oorlog die daar nu gaande is. In maart al namen we deel aan een benefietconcert voor Oekraïne. Ook verder spreken we onze steun uit voor de Oekraïense bevolking.
We besloten om gedurende de oorlog geen Russische volksliederen te zingen. Met extra bewogenheid zullen we onze Oekraïense liederen vertolken.
Voor onze liturgische muziek valt niet zo’n lijn te trekken. Die Kerkslavische liederen klinken overal in de verder sterk verdeelde orthodoxe kerken. Deze gewijde, tot God gerichte gebeden en lofzangen stijgen dus letterlijk boven het conflict uit. Ook wij voelen die verhevenheid en zullen deze muziek daarom blijven zingen.