Velen zouden elkaar weer ontmoeten en genieten tijdens dit 4-koren concert.
Wat ons voor ogen stond was een ontspannen muzikaal feest voor bezoekers, maar zeker ook voor alle koorleden, zonder zorgen in de sfeer van corona. Dit blijkt niet mogelijk te zijn. De 1,5 meter-afstandseis heeft tot gevolg dat we niet kunnen zingen zoals we dat gewend zijn en zoals het nodig is voor onze muziek. Uit informatie van de Sint Jacobskerk blijkt dat er onder dit regime in de kerk ruimte is voor 150 personen. De koren hebben gezamenlijk al 100 koorleden. Het aantal bezoekers zou dus 50 zijn in plaats van een groot aantal bezoekers tijdens een groot feestelijk concert. Dit gegeven heeft het bestuur – in overleg met andere betrokkenen – doen besluiten het concert niet door te laten gaan.

De teleurstelling hierover is groot. Veel vrijwilligers hebben zich afgelopen maanden ingezet om dit evenement tot een succes te maken. Hun gewaardeerde inzet blijkt nu voor niets geweest. We hopen van harte dat hun voorbereidingen voor concerten in 2022 wel tot resultaat mogen leiden.