Met verslagenheid vernamen we dat na een kort ziekbed op 18 oktober j.l. ons oud-koorlid en erelid Truus Moens is overleden.
Op 24 oktober mochten we tijdens de ceremonie ter gelegenheid van haar afscheid, via het zingen van enkele liederen, de verbondenheid die we met Truus hadden tot uitdrukking brengen.
Truus zette zich, zoals te lezen valt, jarenlang voor het koor in, met name voor de concertorganisatie. Het zijn echter niet haar verdiensten, maar veeleer haar persoonlijkheid die ons met dankbaarheid aan haar doen terugdenken.