Russisch Festival Vlissingen 2012

de details van een groots evenement
Achtergrondfoto:

De originele achtergrond van de website van het festival

De voormalige zware plaatwerkerij

Hier werden de koren ontvangen en vond het driegangenbuffet plaats.

Avondconcert

De Sint Jacobskerk was prachtig aangekleed.

Het idee

Het idee voor het festival werd geboren tijdens een bestuursvergadering najaar 2010. Agendapunt was ons 15-jarig bestaan als koor en hoe we dat vorm konden geven. Op die vergadering werd gerefereerd aan eerdere festivals in den lande waar enkele koorleden in het verleden aan hebben deelgenomen.
Dat ontlokte bij enkele bestuursleden de gedachte: “Laten we dat ook eens doen”.
Alras werd een werkgroep geformeerd bestaande uit Jannie Bom, Ruud Louwes en Leo Speckens.
Dit comité is vervolgens gaan brainstormen om allerlei ideeën boven tafel te krijgen.

 

Doelstelling

Ons uitgangspunt voor deze feestelijke dag was om als jarige vereniging iets tastbaars neer te zetten voor onszelf, de Russische muziek en voor de gemeente Vlissingen.
In een gesprek met Hans de Kuijper, destijds de grote voortrekker van Middelburg Volkoren, kwam naast de aanpak van het festival ter sprake waarom we het festival perse in Vlissingen wilden houden en niet in Middelburg. We hebben toen heel duidelijk naar voren gebracht dat we als Vlissings koor graag iets wilden doen voor de Vlissingse binnenstad, de plaatselijke middenstand en de Vlissingse bevolking. Hij gaf uiteenlopende tips voor de programmaring. We hebben ook diverse elementen, zoals het idee voor verschillende locaties, gastheren en gastvrouwen en een collectebus per locatie aan de organisatie van Middelburg Volkoren ontleend. Inclusief een festivalkrant.
Vanaf het eerste begin was duidelijk dat we niet alleen zang centraal wilden stellen maar het breder wilden trekken. Zo kwam al snel het idee naar boven om ook zoveel mogelijk Russen en Russinnen die in Zeeland wonen, bij het festival te betrekken. Er wonen in onze provincie een groot aantal mensen uit Rusland. Om deze taak te coördineren werd een vierde persoon in het organisatiecomité gevraagd, Jan-Pieter Roseboom. Hij heeft een vijftiental Russinnen bij elkaar weten te krijgen die op 23 juni apart zijn opgetreden als koor. Enkele van deze dames zijn daarna lid geworden van Srétenje. Dat was natuurlijk ook de bedoeling.

 

Een compositie van de werkzaamheden

Het werk werd verdeeld over de drie initiatiefnemers:

 • Locaties zoeken voor concerten en gesprekken aangaan met de eigenaren/beheerders daarvan;
 • Subsidies verkrijgen en het opstellen van een financieel plan. Vanaf het begin zorgde Toon Kets van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor stevige ondersteuning van de organisatie.
 • Het maken van optreedschema’s.
 • Het benaderen van individuele middenstanders van de binnenstad voor support van het festival.
 • Gesprekken met ambtenaren en de wethouder van cultuur Rob van Dooren in verband met de nodige vergunningen en verzekeringen, het regelen van podia en medewerking van de gemeente Vlissingen.
 • Een gesprek met de provincie Zeeland om ook van die kant subsidie te krijgen voor het festival.
 • Overleg met Emiel Bom van ‘Webitize’. Hij ontwierp van een zonnig affiche waar we heel blij mee waren.
 • Gesprekken met Henk Tjoonk in verband met geluid en licht op de diverse locaties;
 • Het organiseren van danslessen op basisscholen door mensen van de volksdansvereniging. Vooral ons koorlid Clara Koning heeft daarvoor veel tijd vrijgemaakt en energie in gestoken.
 • Het organiseren van een cursus icoonschilderen op het Van Doesburgcentrum onder leiding van de Russische kunstenares Ludmilla Kalmaeva, mogelijk gemaakt door de medewerking van Dani le Duc.
 • Het verzorgen van de catering voor 350 personen door het bedrijf SEC Catering op de dag zelf.
 • Het organiseren van de Zonnetrein voor het vervoer van de koren  omdat een paar locaties vrij ver uit de binnenstad gelegen waren.
 • Het aanschaffen van zogeheten banners die op de locaties stonden waar concerten werden gegeven.
 • Gesprekken met de directie van Intratuin voor de inrichting van de Sint Jacobskerk met grote planten.
 • Het organiseren van een fototentoonstelling in het Van Doesburgcentrum rond opnames in Russische sferen.
 • Het regelen van zogeheten goody bags voor elke deelnemer aan deze dag, maar ook voor bezoekers van het avondconcert.
 • Het aanschrijven van schrijvende pers (o.a. PZC) en omroepen (Omroep Zeeland, KRO, IKON en EO e.a.) om aandacht te vragen voor het festival.
 • Het regelen & plaatsen van driehoeksborden in de gemeenten Vlissingen en Middelburg om vooraf bekendheid te geven aan het festival
 • Het bijpraten van alle koorleden van Srétenje over de festiviteiten.
 • Het zoeken naar vrijwilligers binnen ons koor voor de functie van gastheer/-vrouw (2 per koor) en voor andere hand- en spandiensten.
 • Het uitnodigen van speciale gasten waaronder vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en de Russische ambassade;
 • Het regelen van de kaartverkoop via Theater Exploitatie Zeeland.
 • En last but not least het aanschrijven en informeren van diverse koren en gezelschappen of zij bereid waren om op 23 juni een aantal optredens te verzorgen en hen periodiek te informeren over de voortgang en uitwerking van het festival.

Uiteindelijk zou het aantal deelnemende zangers, zangeressen en ander musici ruim 300 bedragen; zij zongen gezamenlijk als afsluiting van het avondconcert Avond op de Rede, het klonk indrukwekkend.

 

Medewerking

We hoopten op ondersteuning door de VOC (Vlissingse Ondernemers Centrale), de mogelijkheid van het vertonen van Russische films in Cine City, het Stadhuis als concertlocatie en media-aandacht vooraf door Omroep Zeeland. Dat is ons niet gelukt; ieder had er zijn redenen voor.
Op zaterdagmiddag was een camerateam van Omroep Zeeland wel in de Onze Lieve Vrouwe Kerk ter plaatse. Sponsoring door bedrijven bleek destijds al lastig te zijn. De medewerking van vele andere instanties was ruimhartig, zoals het Theo van Doesburgcentrum, de Faam, De Bode en zeker ook van de PZC met een groot interview, Intratuin en Adriaanse Van der Weel advocaten, Damen Schelde naval Shipbuilding en Rabobank, Agrimarkt, de VVV, de gemeente Vlissingen en provincie Zeeland, individuele winkeliers, waarvan diversen hun etalage in Russische sferen brachten en horecaondernemers. Velen hebben bijgedragen aan een succesvol festival.
Dan mag er ook wel iets verlopen anders dan gehoopt.

 

Catering

De catering werd ingericht op een heel speciale plek namelijk in de Zware Plaatwerkerij waar op dat moment kunstschilder Jo Dumon Tak bezig was de skyline van Walcheren vorm te geven.
Midden tussen de enorme schilderijen stonden grote tafels met een driegangenbuffet waarvan de deelnemers hebben genoten alvorens aan het avondconcert in de Sint Jacobskerk te beginnen. Leden van gastkoren en ensembles waardeerden dat voor 300 deelnemers echt voldoende eten en van zo’n kwaliteit en diversiteit was verzorgd. We waren trots op SEC Catering.

Reacties na afloop

Na afloop kregen we enorm veel positieve reacties, zowel van de deelnemende koren, de bevolking van Vlissingen als van de politiek. In een gesprek met wethouder Rob van Dooren weken na het festival gaf hij blijk van zijn bewondering voor de organisatie en sprak hij de wens uit voor een herhaling van dit festival binnen een paar jaar. Na afloop hebben wij ons pas gerealiseerd wat we hadden bedacht en gebracht. En de droom is veel mooier, veelkleuriger geworden dan we hadden bedacht. Zo velen hebben hieraan bijgedragen. Misschien gaan we het ooit nog een keer herhalen of dat we iets anders gaan bedenken.