Subsidies, sponsoring en iets terug doen

Srétenieje krijgt van diverse kanten extra financiële middelen om te doen wat we willen doen. En wat we krijgen, besteden we aan het gestelde doel. In de afgelopen 20 jaar hebben we deze giften besteed aan een podium, koorkleding, diverse jubileumconcerten, koorreizen, muzikale vorming, het Russisch Festival Vlissingen. Als we alles bij elkaar optellen is het een mooie geldstroom geweest. Het is zonneklaar dat veel van onze plannen mogelijk werden gemaakt door die financiële stromen. Het heeft ons de afgelopen jaren enorm veel gebracht. We zijn de sponsors en subsidiegevers zeer dankbaar.

Ieder jaar acties

Ieder jaar zijn er vaste acties waar Srétenieje aan meedoet. Het is de Rabobank Clubkascampagne in april, de Anjeractie in juni en in september de Grote Clubactie. We collecteren dus ook wanneer we dat voor de betreffende organisatie kunnen doen.

Al vele jaren

De medewerking van de Stichting Moerman Promotie Vlissingen is misschien wel de beste wat we ons kunnen wensen. Aankloppen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds heeft veel mogelijk gemaakt. Van de gemeente Vlissingen kregen we ieder jaar de zogeheten Verenigingssubsidie. De gemeente Middelburg steunde ons ook diverse keren bij het realiseren van onze plannen. De provincie Zeeland heeft ons ook vaker stevig ondersteund.