Actueel

Terugblik Winterconcert

Het was in meer dan één opzicht een bijzonder concert, op 9 december in de Middelburgse koorkerk.De koster vertelde na afloop dat hij (behoudens Middelburg Volkoren) nooit zo’n druk bezocht koorconcert had meegemaakt. Wat het ook speciaal maakte was de ontmoeting van 2 koren met heel verschillende stijl. De overeenkomst was dat beide koren voor mooie muzikale momenten zorgden. Bij gastkoor ‘Te Quiero’ waren – naast de vaste pianist – soms ook 2 violisten te horen. Bij de grand finale vertolkten 90 stemmen op én rond het podium gezamenlijk het Oekraïnse kerstlied: Christos Rodvista (Christus is geboren). Na afloop klonken complimenten, waarbij met verwondering het aantal en de kwaliteit van de solisten van Srétenieje werd besproken.
De laatste bijzonderheid was een logistieke: ook in de andere kerk van het abdijcomplex (de Nieuwe kerk) vond een groot concert plaats. Daardoor moest er rond sanitair en catering geïmproviseerd worden. Daardoor liep de pauze uit…  de slotakkoorden klonken pas na half elf.

 

Erelid Truus Moens overleden

Met verslagenheid vernamen we dat na een kort ziekbed op 18 oktober j.l. ons oud-koorlid en erelid Truus Moens is overleden.
Op 24 oktober mochten we tijdens de ceremonie ter gelegenheid van haar afscheid, via het zingen van enkele liederen, de verbondenheid die we met Truus hadden tot uitdrukking brengen.
Truus zette zich, zoals te lezen valt, jarenlang voor het koor in, met name voor de concertorganisatie. Het zijn echter niet haar verdiensten, maar veeleer haar persoonlijkheid die ons met dankbaarheid aan haar doen terugdenken.

Jos Gabriëlse overleden

Vorige week kregen we bericht dat op 4 september j.l. ons koorlid Jos Gabriëlse was overleden.
Jos was nog maar vrij kort (een jaar) lid van ons koor, maar had daarin een goede plaats verworven. Met veel inzet oefende hij het repertoire, zodat hij al na enkele maanden mee kon zingen tijdens concerten. Jos had duidelijk de intentie om het tweede jaar van zijn lidmaatschap ook mee te helpen bij organisatorische taken. Helaas is hij ons ontvallen.
We zullen ons Jos blijven herinneren als een enthousiaste zanger.

SRÉTENIEJE – een nieuwe spelling

We gaan het schrijven zoals we het zeggen” was jaren geleden de kreet van (taalkundige) vernieuwers. Die droom is na 40 jaar doodgebloed, maar na 20 jaar uitspraakproblemen gaan we dit nu wèl doen met de mooie maar moeilijke naam van ons koor.
We hopen hiermee een stuk onzekerheid weg te nemen bij gastvrouwen (v/m) die ons moeten aankondigen. Vele varianten hoorden we reeds, maar vanaf nu is het dus Sré-te-nie-je. Leg vooral flink de nadruk op die eerste lettergreep en laat de rest er op natuurlijke wijze achteraan komen, met een tikje meer aandacht voor de -nie dan voor de rest. SRÉ-te-nie-je.
Zó klinkt dat dus, ontmoeting in het kerk-slavisch. Even oefenen, en een echte Rus kan het u niet verbeteren. Succes ermee!
En o ja, over ontmoeting gesproken: zien we u binnenkort op één van onze concerten?

Rabobank Clubkas Campagne

Deze maand hadden we een mooie financiële opsteker: deelname aan de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne leverde ons € 453,66 op.
In totaal namen 372 organisaties deel aan de campagne. Srétenieje eindigde (met 147 stemmers) op de 102e plaats van de ranglijst. Nog ruim in de eerste helft dus. Dank aan iedereen die een stem op het Zeeuws Byzantijns Koor heeft uitgebracht. En dank aan de Rabobank Walcheren Noord-Beveland voor deze ondersteuning.

De tijdlijn

Toen deze website is oktober 2016 online ging bevatte deze alleen actuele informatie.

Inmiddels kunt u ook een deel van onze historie vinden. Kijk hiervoor op de tijdlijn.
Momenteel zijn de jaren 2017 t/m 2014 beschikbaar, maar de tijdlijn wordt regelmatig aangevuld

Keesjan de Bruijne, webmaster

20-jarig jubileum

Op 26 september 2016 was het 20 jaar geleden dat het koor Srétenieje werd opgericht. Al die jaren bleef de initiatiefnemer – Emilia Tabachnik-Li – onze dirigent en muzikaal leider.

We vierden deze mijlpaal o.a. met een schitterend concert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, met als gastkoor Koorgroep Oosterhout.
U, ons publiek, hartelijk dank voor uw belangstelling en de vele lovende kritieken die we mochten ontvangen.

p1010231kopieenh

Een greep uit de reacties:

Toen jullie al zingend opkwamen raakte de warmte van de mooie klanken mijn hart.”

“Warmte, verbondenheid, schoonheid, hemelse klanken zijn een paar woorden waarin ik dit alles kan uitdrukken”

“Het was een prachtig concert. Mooie klanken en de solisten deden het fantastisch!”

” Jullie hebben eigenlijk een grotere kerk nodig voor het geluid van jullie koor!”

 

Meer berichten lezen…

 

Nieuwe website in de lucht

Vandaag is onze nieuwe website in de lucht gegaan. Door botte technische pech enkele weken later dan verwacht, maar nu kan hij dan toch wereldwijd bewonderd worden.

Met dank aan webontwikkelaar Paul Vermast voor al zijn extra inspanningen.

De komende tijd wordt de website nog uitgebreid met – vooral – historische informatie.

Keesjan de Bruijne, webmaster

Lintje voor Ruud Louwes

Op zondag 20 december ontving onze vicevoorzitter Ruud Louwes voorafgaande aan ons concert in Hof ter Veste een koninklijke onderscheiding uit handen van Locoburgemeester Johan Aalberts.

lintje-ruud-pzc

Truus Moens Erelid

BESTUURSVOORSTEL BENOEMING ERELID

Het bestuur stelt voor Truus Moens-Baurdoux te benoemen tot Erelid van het Zeeuws Byzantijns Koor op basis van artikel 8.1 van het Huishoudelijk Reglement. Truus Moens heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de concertorganisatie te willen beëindigen. Het laatste concert waaraan zij haar organisatorische bijdrage zal verlenen is het concert op 21 juni 2013 met het Dagorkest Voorne Putten Rozenburg in de Sint Jacobskerk.

Werkzaamheden Truus Op 11 maart 1998 is Truus toegetreden tot het bestuur. De specifieke taken waren PR, ontvangst nieuwe leden en vertegenwoordiging in de muziekcommissie. Binnen een jaar vielen ook de Nieuwsbrief en de concertorganisatie onder haar verantwoordelijkheid. De concertorganisatie bouwde zij op zodat dit een belangrijk en zeer betrouwbaar deel ging vormen van de totale organisatie en het functioneren van Srétenje. De vele werkzaamheden heeft Truus als bestuurslid uitgevoerd tot aan de ALV op 10 februari 2005. Daarna is zij steeds in samenwerking met een bestuurslid medeverantwoordelijk voor de concertorganisatie, tot juni 2013.

Concertorganisatie en PR De concertorganisatie is een belangrijk onderdeel van Srétenje. Opmerkelijk is het grote aantal concerten dat het koor zelf organiseert, evenals de omvang ervan, waaronder ook vele concerten buiten Walcheren. Prachtige voorbeelden van unieke concerten zijn:

• de concerttrilogie in 1999: Middelburg, Kloetinge en Aardenburg; • de jubileumconcerten in 2002, 2006/2007, 2009),
• deelname aan het festival Slava Cultura (2002); • de concerten met Nelly Li en Sergey Maltsev (2002,
• de uitwisseling met Korale (2003, 2005), Zanglust Geleen (2005 en 2006),
• de concertreizen naar Groningen/Duitsland (2005; 2007),
• uitwisselingen met Russische en Oekraïnse koren: Dzvinochok Kiev, Capella Minsk (2004), (Russisch Kamerkoor Credo Sint-Petersburg (2004), Studentenkoor Lyceum voor de Kunst Sint-Petersburg (2006), Optima Pustyn Sint-Petersburg (2006),
• en vele gevarieerde advents- en kerstconcerten in de Sint Jacobskerk;

Bij de concertorganisatie hoorde de PR. Bij elkaar zijn er vele, vele artikelen geplaatst over Srétenje, eenkolomsberichten tot ‘vijfkolommers’ met fraaie foto’s. Dat vroeg extra zorg rondom de concertorganisatie, publiciteit gaat niet automatisch goed.
Kenmerkend zijn de grote toewijding en zorg die Truus besteedde aan de concertorganisatie. Daarnaast durfde zij ook nieuwe wegen in te slaan, zoals met Slava Cultura en met een groot opgezet concert met Capella Minsk. Daarmee werd het ‘leven van Srétenje’ extra boeiend, gevarieerd en naar een hoog niveau getild. Truus vulde haar taak bij het overleg en de samenwerking met andere koren en kerken die we bezochten op zo’n manier in, dat het, bij de eerste echte kennismaking bij de concerten in den lande, altijd leek alsof ze elkaar al jaren kenden. Zoals iedere gerespecteerde organisator zegt, het kan altijd nog beter, ik had dit of dat … Inbreng bestuur

Belangrijk was de inbreng van Truus in het bestuur. Een heel nuchtere kijk, de zorg voor anderen, onder wie Emilia, en het optimisme om door te gaan dat van grote betekenis was tijdens de moeilijke momenten in het bestuurlijk leven van Srétenieje. Gelukkig heeft Truus Moens als concertorganisator en bestuurslid aan de vele inspanningen enorm veel plezier beleefd. Daarnaast verzorgde Truus de ontvangst van nieuwe koorleden. Ze was hartelijk en zorgde ervoor dat ieder zich snel thuis ging voelen. De eerste jaren coördineerde Truus de Nieuwsbrief, samen met de opstellers. Erelidmaatschap Tot op heden is het er niet van gekomen over te gaan tot benoeming van een erelid. Er zijn nog vele andere koorleden in actieve dienst met een memorabele staat van dienst. Het bestuur is ervan overtuigd dat bij gelegenheid van het beëindigen van de werkzaamheden en het gastlidmaatschap, het moment is aangebroken over te gaan tot het benoemen van Truus Moens tot Erelid als dank en uiting van grote waardering voor haar inzet voor Srétenieje.

Bovenstaand voorstel is tijdens de ALV van 6 maart 2013 met algemene stemmen aanvaard.  Daadwerkelijke uitreiking van de versierselen heeft plaatsgevonden op de vocale avond op 27 juni 2013.